+36 1 270 10 40 info@europahajo.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által weboldalainkon megadott információkat és személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, bizalmasan és biztonságosan kezeljük, az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.

A weboldal üzemeltetője:

EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

E-mail: info@europahajo.hu

Telefon: (06) 1 / 270 1040

Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 40

Adószám: 11944540-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-904220

A hírlevél küldés adatkezelési nyilvántartási száma: ………………….

Az EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kft. weboldalán történő adatkezelés céljai:

Hírlevél feliratkozás: A Felhasználó által önkéntesen megadott adatok alapján az EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kft. a Felhasználó/Vásárló részére hírlevelet küld, valamint az ehhez szükséges adatait tárolja.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó önkéntesen hozzájárulhat ahhoz, hogy számára a EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kft. hírleveleket küldjön, valamint, hogy az ehhez szükséges személyes adatait tárolja. A hírlevél feliratkozók adataihoz kizárólag a hírlevél rendszer adminisztrátorai férhetnek hozzá.

Az EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kft. nem küld kéretlen reklámüzenetet (úgynevezett SPAM-et). Felhasználó indokolás nélkül bármikor leiratkozhat a hírlevélről az üzenetek láblécében található „leiratkozás” linkre kattintva. A leiratkozáskor az EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kft. véglegesen törli Felhasználó adatait a nyilvántartásából és részére további hírleveleket nem küld.

A hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat az EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kft. leiratkozásig tárolja. A hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat harmadik félnek nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek a harmadik felekkel közösen szervezett promóciókra feliratkozott Felhasználók. Az ilyen promóciókra való feliratkozással kapcsolatos adatkezelési tudnivalókat az adott promóciók szabályzatai tartalmazzák.

A kezelt adatok köre: A feliratkozáskor megadott adatok (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, számlázási adatok), valamint a feliratkozás dátuma és időpontja.

Internetes vásárlás: a vásárlás teljesítéséhez szükséges adatokat az EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kft. a rendelés teljesítéséhez használja fel a következő módokon:

Regisztráció nélküli vásárlás esetén a Felhasználó adatai kizárólag a számlázási rendszerben, a hatályos adójogszabályoknak megfelelően kerülnek rögzítésre.

A regisztrált felhasználóként való vásárlás esetén a megadott adatokat a további rendelések kiszolgálásának megkönnyítése érdekében tárolja.

Hozzáférés a személyes adatokhoz, adatok módosítása, törlése:

Az EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kft. lehetővé teszi, hogy Felhasználó – önmaga azonosítása után – bármikor ellenőrizze, módosítsa vagy akár törölje személyes adatait. A EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kft. által nyilvántartott személyes adatok lekérdezése, módosítása, vagy törlése történhet személyesen üzleteinkben, postai úton (postacímünk: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u 40. ), telefonon a (06) 1 / 270 1040-es számon, vagy e-mailen a info@europahajo.hu címen.

Adattovábbítás:

Az EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kft. jogosult és köteles minden általa tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyre őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Az ilyen típusú adattovábbításért, valamint az ebből származó következményekért az EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kft. nem tehető felelőssé.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre Felhasználó önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, melyben lehetővé teszi adatai jelen tájékoztatóban foglalt felhasználását. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Az EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kft. a Felhasználó által megadott személyes adatok hitelességét nem ellenőrzi. Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címmel harmadik felek ne tudjanak visszaélni. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggésben minden felelősség azt a Felhasználót terheli, aki az adott e-mail címmel regisztrált.

Weboldal analitika, sütik:

A weboldal látogatottsági adatainak mérése és független auditálása anonim módon a Google Analytics külső szerverének segítségével történik. Az erre vonatkozó adatkezelési politikáról részletesebben a www.google-analytics.com weboldalon olvashat.

A weboldal felhasználói élmény javítása és bizonyos funkciók rendeltetésszerű működése céljából úgynevezett sütiket (cookie) helyez el a Felhasználó böngésző programjában. Ezek a sütik bármikor törölhetőek a böngészőből, illetve a sütik fogadását a Felhasználó teljes mértékben le is tilthatja böngészője biztonsági beállításainál. A sütik letiltása esetén a weboldal bizonyos funkciói nem, vagy nem rendeltetésszerűen fognak működni

A weboldal tárhelyszolgáltatója:

Európa Rendezvényiroda Kft.

Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u 40.

Weboldala: www.hajosrendezvenykozpont.hu

E-mail címe: info@europahajo.hu

Telefonszáma: (06) 1 / 270 1040

Jogérvényesítési lehetőségek:

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja.

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérni. (NAIH: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; tel.: +36 1/391-1400).